Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Khoa Nội Tổng Hợp


1. Tổ chức nhân sự:
    Tổng số 16 cán bộ viên chức, trong đó: 01 Trưởng khoa, 05 bác sĩ điều trị, 09 điều dưỡng và 01 hộ lý.

2. Sơ đồ tổ chức:
    TRƯỞNG KHOA: TS.BS. VÕ PHẠM MINH THƯ

    BÁC SĨ
        1. ThS.BS. TRƯƠNG THỊ CHIÊU
        2. ThS.BS. NGUYỄN THÁI HÒA
        3. ThS.BS. NGUYỄN VĂN THỐNG
        4. ThS.BS. TRẦN XUÂN QUỲNH
        5. BS. TRẦN TRỌNG ANH TUẤN

    ĐIỀU DƯỠNG
        1. ThS.ĐD. TRẦN THỊ NHƯ NGỌC
        2. ĐDTC. HUỲNH KIM TIỀN
        3. ĐDTC. DƯƠNG THỊ MỸ LINH
        4. ĐDTC. TRẦN THỊ BẢO YẾN
        5. ĐDTC. BÙI VĂN NHIỀU
        6. ĐDTC. ĐẶNG MINH TIẾN
        7. ĐDTC. NGUYỄN NGỌC THƠ
        8. CĐĐD. ĐỖ THỊ THANH TRÀ
        9. CNĐD. NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN
        HỘ LÝ: NGUYỄN THỊ KIM DUNG

3. Nhiệm vụ
    Khoa có nhiệm vụ chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho người bệnh có bệnh lý nội khoa (hô hấp, nội tiết, thận-tiết niệu, tiêu hóa-huyết học, cơ xương khớp, nhiễm), thực hiện các thủ thuật nội khoa như: chọc dịch màng phổi, màng bụng, tiêm khớp, chọc hút dịch khớp, tiêm ngoài màng cứng...

4. Một số hình ảnh hoạt động của khoa

Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ