Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Thông báo về việc tiếp nhận khám, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế ngày làm bù nghỉ Tết Dương lịch
Đăng vào lúc [2019-01-02 17:56:38] - Cập nhật vào [2019-01-16 15:53:55] Lượt xem: 20 52
Thông báo về việc tiếp nhận khám, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế ngày làm bù nghỉ Tết Dương lịch (thứ bảy 05/01/2019)

Tin tức liên quan:
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ