Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Đăng vào lúc [2019-01-17 10:57:45] - Cập nhật vào [2019-02-18 17:03:09] Lượt xem: 79 55
             Căn cứ Thông báo số 52/TB-ĐHYDCT ngày 14/01/2019 của Trường Đại học Y dược Cần Thơ về việc nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

BAN GIÁM ĐỐC     
Tin tức liên quan:
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ