Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Thông báo số 123/TB-ĐHYDCT về việc triệu tập thí sinh dự thi tuyển viên chức
Đăng vào lúc [2019-02-13 14:12:14] - Cập nhật vào [2019-02-21 09:29:33] Lượt xem: 163 60
Thông báo số 123/TB-ĐHYDCT về việc triệu tập thí sinh dự thi tuyển viên chức (vòng 1) của Bệnh viện Trường ĐHYDCT đợt 1 năm 2019
Tin tức liên quan:
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ