Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Thông báo số 31 về việc tham dự tập huấn chuyên đề "Hồi sức sơ sinh"
Đăng vào lúc [2019-02-26 10:25:20] - Cập nhật vào [2019-02-26 11:02:32] Lượt xem: 29 66

Tham dự tập huấn chuyên đề "Hồi sức sơ sinh"

Thời gian học: ngày 03/3/2019 (chủ nhật) và ngày 10/3/2019 (chủ nhật)


Tin tức liên quan:
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ