SignIn  

Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ

   
 
Thời Gian Khám Bệnh, Chữa Bệnh Ngoại Trú
Cấp cứu: 24/7 kể cả các ngày nghỉ Lễ, Tết và Chủ nhật.
Điện thoại cấp cứu: 02923.894.123
- Đăng ký lấy số: Từ 5h30 sáng các ngày làm việc.
- Tiếp nhận bệnh:Từ 6h30 sáng các ngày làm việc.
Khám Bảo hiểm y tế:
Ngày làm việc: từ thứ 2 đến hết thứ 6
+ Sáng: 6h30 - 11h
+ Chiều: 13h - 17h
Khám Dịch vụ:
Ngày làm việc: từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7
+ Sáng: 6h30 - 11h
+ Chiều: 13h - 17h

LỊCH TRỰC PHÒNG KHÁM CỦA BÁC SĨ
TỪ NGÀY: 18-03-2019 ĐẾN NGÀY: 24-03-2019
Phòng khámBuổiThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ Bảy
PHòNG SỐ 1 - Y HỌC GIA ĐìNH SÁNG ThS.BS.
THÁI THỊ NGỌC THÚY
ThS.BS.
NGUYỄN THỊ BẠCH HUỆ
ThS.BS.
THÁI THỊ NGỌC THÚY
ThS.BS.CKII.
ĐOÀN THỊ TUYẾT NGÂN
ThS.BS.
NGUYỄN TRÂN TRÂN
Sửa
CHIỀU ThS.BS.
THÁI THỊ NGỌC THÚY
ThS.BS.
NGUYỄN THỊ BẠCH HUỆ
ThS.BS.
THÁI THỊ NGỌC THÚY
ThS.BS.CKII.
ĐOÀN THỊ TUYẾT NGÂN
ThS.BS.
NGUYỄN TRÂN TRÂN
Sửa
PHòNG SỐ 2 - UNG BƯỚU SÁNG ThS.BS.CKII.
LÊ THANH VŨ
ThS.BS.CKII.
LÊ THANH VŨ
BS.CKII.
TĂNG KIM SƠN
ThS.BS.CKII.
LÊ THANH VŨ
ThS.BS.CKII.
LÊ THANH VŨ
Sửa
CHIỀU ThS.BS.CKII.
LÊ THANH VŨ
ThS.BS.CKII.
LÊ THANH VŨ
ThS.BS.CKII.
LÊ THANH VŨ
ThS.BS.CKII.
LÊ THANH VŨ
ThS.BS.CKII.
LÊ THANH VŨ
Sửa
PHòNG SỐ 3 - DA LIỄU SÁNG BS.CKII.
TRẦN THỊ HẠNH
BS.CKI.
TRẦN THẾ XUÂN
TS.BS.
HUỲNH VĂN BÁ
BS.CKI.
TRẦN THẾ XUÂN
BS.CKI.
TRẦN THẾ XUÂN
Sửa
CHIỀU BS.CKI.
TRẦN THẾ XUÂN
BS.CKI.
TRẦN THẾ XUÂN
BS.CKI.
TRẦN THẾ XUÂN
BS.CKI.
TRẦN THẾ XUÂN
BS.CKI.
TRẦN THẾ XUÂN
Sửa
PHòNG SỐ 4 - NHI SÁNG ThS.BS.
BÙI QUANG NGHĨA
BS.
LƯ TRÍ DIẾN
ThS.BS.
LÊ THỊ THÚY LOAN
ThS.BS.
LÊ VĂN KHOA
BS.
NGUYỄN THỊ THANH NHÀN
BS.
NGUYỄN PHƯỚC SANG
Sửa
CHIỀU ThS.BS.
CHUNG HỮU NGHỊ
BS.CKII.
CAO THỊ VUI
ThS.BS.
NGUYỄN THỊ NGUYÊN THẢO
BS.
TRẦN QUANG KHẢI
ThS.BS.
PHAN VIỆT HƯNG
Sửa
PHòNG SỐ 5- VIÊM GAN & BỆNH TRUYỀN NHIỄM SÁNG BS.CKII.
HUỲNH THỊ KIM YẾN
BS.CKII.
HUỲNH THỊ KIM YẾN
ThS.BS.
ĐẶNG T BÍCH PHƯỢNG
ThS.BS.
ĐẶNG T BÍCH PHƯỢNG
ThS.BS.
LÊ CÔNG HÀNH
ThS.BS.
LÊ CÔNG HÀNH
Sửa
CHIỀU BS.CKII.
HUỲNH THỊ KIM YẾN
BS.CKII.
HUỲNH THỊ KIM YẾN
ThS.BS.
ĐẶNG T BÍCH PHƯỢNG
ThS.BS.
ĐẶNG T BÍCH PHƯỢNG
ThS.BS.
LÊ CÔNG HÀNH
Sửa
PHòNG SỐ 6 - NGOẠI - HẬU MÔN TRỰC TRÀNG SÁNG ThS.BS.CKII.
NGUYỄN VĂN TUẤN
ThS.BS.CKII.
MAI VĂN ĐỢI
ThS.BS.CKII.
LÊ THANH HÙNG
ThS.BS.CKII.
TRẦN HIẾU NHÂN
ThS.BS.
LIÊU VĨNH ĐẠT
ThS.BS.
NGUYỄN VĂN HIÊN
Sửa
CHIỀU ThS.BS.CKII.
NGUYỄN VĂN TUẤN
ThS.BS.CKII.
MAI VĂN ĐỢI
ThS.BS.
ĐOÀN ANH VŨ
ThS.BS.
NGUYỄN VĂN HIÊN
ThS.BS.
LÝ QUANG HUY
Sửa
PHòNG SỐ 7 - SẢN SÁNG BS.
ĐOÀN THANH ĐIỀN
BS.
CKII LƯU THỊ THANH ĐÀO
ThS.BS.
QUAN KIM PHỤNG
BS.
ĐOÀN THANH ĐIỀN
BS.
ĐOÀN THANH ĐIỀN
BS.
ĐOÀN THANH ĐIỀN
Sửa
CHIỀU ThS.BS.
VÕ CHÂU QUỲNH ANH
BS.CKII.
PHAN HỮU THÚY NGA
ThS.BS.
NGUYỄN QUỐC TUẤN
ThS.BS.
QUAN KIM PHỤNG
BS.CKII.
DƯƠNG MỸ LINH
Sửa
PHòNG SỐ 8 - NIỆU, NAM KHOA SÁNG ThS.BS.
TRẦN HUỲNH TUẤN
ThS.BS.
LÊ QUANG TRUNG
ThS.BS.
NGUYỄN TRUNG HIẾU
ThS.BS.
TRẦN VĂN NGUYÊN
ThS.BS.
TRẦN HUỲNH TUẤN
ThS.BS.
LÊ QUANG TRUNG
Sửa
CHIỀU ThS.BS.
TRẦN HUỲNH TUẤN
ThS.BS.
LÊ QUANG TRUNG
ThS.BS.
NGUYỄN TRUNG HIẾU
ThS.BS.
LÊ QUANG TRUNG
ThS.BS.
TRẦN HUỲNH TUẤN
Sửa
PHòNG SỐ 11 - NỘI 1 SÁNG TS.BS.
TRẦN KIM SƠN
ThS.BS.CKII.
ĐOÀN THỊ TUYẾT NGÂN
TS.BS.
VÕ MINH PHƯƠNG
BS.CKII.
ĐOÀN THỊ KIM CHÂU
TS.BS.
VÕ MINH PHƯƠNG
BS.
ĐOÀN THANH ĐIỀN
Sửa
CHIỀU TS.BS.
VÕ MINH PHƯƠNG
ThS.BS.
NGUYỄN THỊ DIỄM
ThS.BS.
TRẦN ĐẶNG ĐĂNG KHOA
TS.BS.
VÕ MINH PHƯƠNG
ThS.BS.
NGUYỄN THÁI HÒA
Sửa
PHòNG SỐ 12 - NỘI 2 SÁNG ThS.BS.
NGUYỄN THỊ BẠCH HUỆ
ThS.BS.
NGUYỄN VĂN THỐNG
ThS.BS.
NGUYỄN THỊ BẠCH HUỆ
ThS.BS.
VÕ HOÀNG NGHĨA
ThS.BS.
TRẦN HOÀNG DUY
ThS.BS.
TRƯƠNG THỊ MINH KHANG
Sửa
CHIỀU ThS.BS.
NGUYỄN THỊ BẠCH HUỆ
ThS.BS.
NGUYỄN VĂN THỐNG
ThS.BS.
THÁI THỊ HỒNG NHUNG
ThS.BS.
VÕ HOÀNG NGHĨA
ThS.BS.
TRẦN HOÀNG DUY
Sửa
PHòNG SỐ 13 - NỘI 3 SÁNG BS.CKI.
TRẦN NGỌC XUÂN
ThS.BS.
DƯƠNG THỊ THANH VÂN
ThS.BS.
HUỲNH THANH HIỀN
BS.CKII.
ĐOÀN VĂN QUYỀN
ThS.BS.
TRƯƠNG THỊ MINH KHANG
Sửa
CHIỀU BS.CKI.
TRẦN NGỌC XUÂN
ThS.BS.
DƯƠNG THỊ THANH VÂN
ThS.BS.
HUỲNH THANH HIỀN
BS.CKII.
ĐOÀN VĂN QUYỀN
ThS.BS.
TRƯƠNG THỊ MINH KHANG
Sửa
PHòNG SỐ 14 - TAI MŨI HỌNG SÁNG ThS.BS.
ĐỖ HỘI
TS.BS.
PHẠM THANH THẾ
TS.BS.
NGUYỄN TRIỀU VIỆT
TS.BS.
NGUYỄN TRIỀU VIỆT
BS.
HOÀNG QUANG SÁNG
BS.CKII.
DƯƠNG HỮU NGHỊ
Sửa
CHIỀU ThS.BS.
ĐỖ HỘI
TS.BS.
PHẠM THANH THẾ
TS.BS.
NGUYỄN TRIỀU VIỆT
BS.
HOÀNG QUANG SÁNG
BS.
HOÀNG QUANG SÁNG
Sửa
PHòNG SỐ 15 - MẮT SÁNG ThS.BS.
NGUYỄN NGỌC CÔNG
BS.
TRẦN NHỰT QUANG
ThS.BS.
BIỆN THỊ MINH THƯ
BS.
TRẦN NHỰT QUANG
ThS.BS.
NGUYỄN NGỌC CÔNG
ThS.BS.
BIỆN THỊ MINH THƯ
Sửa
CHIỀU ThS.BS.
NGUYỄN NGỌC CÔNG
BS.
TRẦN NHỰT QUANG
ThS.BS.
BIỆN THỊ MINH THƯ
BS.
TRẦN NHỰT QUANG
ThS.BS.
NGUYỄN NGỌC CÔNG
Sửa
PHòNG SỐ 16 - RĂNG HÀM MẶT SÁNG PGS.TS.BS.
TRƯƠNG NHỰT KHUÊ
TS.BS.
ĐỖ THỊ THẢO
TS.BS.
LÊ NGUYÊN LÂM
ThS.BS.
NGUYỄN PHÚC VINH
PGS.TS.BS.
TRƯƠNG NHỰT KHUÊ
TS.BS.
LÊ NGUYÊN LÂM
Sửa
CHIỀU ThS.BS.
NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC
ThS.BS.CKI.
LÊ THỊ LỢI
ThS.BS.CKI.
LÊ THỊ LỢI
ThS.BS.
NGUYỄN HOÀNG NAM
ThS.BS.CKI.
LÊ THỊ LỢI
Sửa
PHòNG SỐ 17 - CHẤN THƯƠNG CHỈNH HìNH - BÓ BỘT SÁNG ThS.BS.
PHẠM VIỆT TRIỀU
TS.BS.
NGUYỄN THÀNH TẤN
ThS.BS.
HOÀNG MINH TÚ
ThS.BS.
NGUYỄN LÊ HOAN
ThS.BS.
TRẦN QUANG SƠN
ThS.BS.
NGUYỄN CHÍ NGUYỆN
Sửa
CHIỀU ThS.BS.
NGUYỄN LÊ HOAN
ThS.BS.
NGUYỄN LÊ HOAN
ThS.BS.
TRẦN QUANG SƠN
TS.BS.
NGUYỄN THÀNH TẤN
ThS.BS.
HOÀNG MINH TÚ
Sửa
TT NỘI SOI TIÊU HÓA SÁNG ThS.BS.
HUỲNH HIẾU TÂM
ThS.BS.CKII.
KHA HỮU NHÂN
BS.
LA VĨNH PHÚC
ThS.BS.
THÁI THỊ HỒNG NHUNG
ThS.BS.
NGUYỄN THANH LIÊM
ThS.BS.
NGUYỄN PHAN HẢI SÂM
Sửa
CHIỀU ThS.BS.
HUỲNH HIẾU TÂM
ThS.BS.CKII.
KHA HỮU NHÂN
BS.
LA VĨNH PHÚC
ThS.BS.
THÁI THỊ HỒNG NHUNG
ThS.BS.
NGUYỄN THANH LIÊM
Sửa