Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
STT Đơn vị trực thuộc Bệnh viện Trường Thông tin liên lạc
1 Phòng Tổ chức Hành chánh Quản trị Điện thoại: 02923 919 555
Email: phongtchcqt.bv@ctump.edu.vn
2 Phòng Kế hoạch tổng hợp Điện thoại: 02923 899 444
Email: phongkhth.bv@ctump.edu.vn
3 Phòng Quản lý chất lượng và Công tác xã hội Điện thoại: 02923 748 804
Email: phongqlclctxh.bv@ctump.edu.vn
4 Phòng Công nghệ thông tin Điện thoại: 02923 748 843
Email: phongcntt.bv@ctump.edu.vn
5 Phòng Điều dưỡng Điện thoại: 02923 748 842
Email: phongdieuduong.bv@ctump.edu.vn
6 Phòng Tài chính kế toán Điện thoại: 02923 898 083
Email: phongtckt.bv@ctump.edu.vn
7 Khoa Ngoại Điện thoại: 02923 748 811
Email: khoangoai.bv@ctump.edu.vn
8 Khoa Nội Điện thoại: 02923 748 828
Email: khoanoi.bv@ctump.edu.vn
9 Khoa Tim mạch can thiệp – Thần kinh Điện thoại: 02923 748 864
Email: khoatmcttk.bv@ctump.edu.vn
10 Khoa Phụ sản Điện thoại: 02923 748 831
Email: khoaphusan.bv@ctump.edu.vn
11 Khoa Gây mê hồi sức Điện thoại: 02923 748 821
Email: khoagmhs.bv@ctump.edu.vn
12 Khoa Ung bướu Điện thoại: 02923 748 855
Email: khoaungbuou.bv@ctump.edu.vn
13 Khoa Chấn thương chỉnh hình Điện thoại: 02923 748 807
Email: khoactch.bv@ctump.edu.vn
14 Khoa Mắt – Tai Mũi Họng Điện thoại: 02923 894 813
Email: khoamtmh.bv@ctump.edu.vn
15 Khoa Răng Hàm Mặt Điện thoại: 02923 600 407
Email: khoarhm.bv@ctump.edu.vn
16 Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực Điện thoại: 02923 894 123
Email: khoacchstc.bv@ctump.edu.vn
17 Khoa Khám bệnh Điện thoại: 02923 748 803
Email: khoakham.bv@ctump.edu.vn
18 Khoa Thăm dò chức năng Điện thoại: 02923 748 839
Email: khoatdcn.bv@ctump.edu.vn
19 Khoa Chẩn đoán hình ảnh Điện thoại: 02923 748 801
Email: khoacdha.bv@ctump.edu.vn
20 Khoa Xét nghiệm Điện thoại: 02923 898 201
Email: khoaxn.bv@ctump.edu.vn
21 Khoa Giải phẫu bệnh Điện thoại:
Email: khoagpb.bv@ctump.edu.vn
22 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Điện thoại: 02923 748 806
Email: khoaksnk.bv@ctump.edu.vn
23 Khoa Dược Điện thoại: 02923 898 208
Email: khoaduoc.bv@ctump.edu.vn
24 Trung tâm Tiết niệu và Điều trị khối u bằng siêu âm hội tụ cường độ cao Điện thoại: 02923 748 801
Email: tt.tietnieuhifu.bv@ctump.edu.vn
25 Trung tâm Phẫu thuật thẩm mỹ và Chăm sóc da Điện thoại:
Email: tt.pttmcsd.bv@ctump.edu.vn
26 Trung tâm Nội soi – Nội soi can thiệp Điện thoại: 02923 748 859
Email: tt.noisoi.bv@ctump.edu.vn
27 Đảng Ủy Bệnh viện Điện thoại:
Email: danguy.bv@ctump.edu.vn
28 Công đoàn Bệnh viện Điện thoại:
Email: congdoan.bv@ctump.edu.vn
29 Đoàn Thanh niên Bệnh viện Điện thoại:
Email: doanthanhnien.bv@ctump.edu.vn
30 Nhà thuốc Bệnh viện Điện thoại: 02923 898 200
Email:
31 Công an Quận Ninh Kiều Điện thoại: 02923 896 787
Email:
32 Công an Phường An Khánh Điện thoại: 02923 894 939
Email:
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ