Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Thời Gian Khám Chữa Bệnh


Cấp cứu: 24/7 kể cả các ngày nghĩ Lễ, Tết và chủ nhật.
Điện thoại: 3 894 123

Đăng ký lấy số: Từ 5h30 sáng các ngày làm việc.

Tiếp nhận bệnh nhân: Từ 6h sáng các ngày làm việc.

Bảo hiểm y tế:
     - Ngày làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6
        + Sáng: 6h - 11h
        + Chiều: 13h - 17h

Dịch vụ:
     - Ngày làm việc: từ thứ 2 đến sáng thứ 7
        + Sáng: 6h - 11h
        + Chiều: 13h - 17h
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ