Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
CHUYÊN MỤC: THÔNG BÁO
Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
 
             Căn cứ Thông báo số 52/TB-ĐHYDCT ngày 14/01/2019 của Trường Đại học Y dược Cần Thơ về việc nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Thông báo về việc tiếp nhận khám, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế ngày làm bù nghỉ Tết Dương lịch
 Thông báo về việc tiếp nhận khám, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế ngày làm bù nghỉ Tết Dương lịch (thứ bảy 05/01/2019)
Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch 2019 - Bệnh viện Trường Đại học Y dược Cần Thơ
 Thông báo số 195 về việc Nghỉ Tết Dương lịch năm 2019 - Bệnh viện Trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ