Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
CHUYÊN MỤC: QUY ĐỊNH - QUY CHẾ
Quyết định số 577 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Trường Đại học Y dược Cần Thơ.
 
             Quyết định số 577 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Trường Đại học Y dược Cần Thơ.

Quy định thời gian thăm, nuôi người bệnh Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Cần Thơ
 Quyết định số 257 về việc ban hành quy định thời gian thăm, nuôi người bệnh tại Bệnh viện Trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ